MeetLoutky

MeetLoutky je série vzdělávacích seminářů pro pedagogy, studenty pedagogiky, divadelní lektory a lektory volnočasových aktivit, kterým se snažíme ukázat, jak se dá pracovat s návštěvou divadelního představení při výuce a jaké jsou možnosti jeho reflexe.

Zajímají vás nejbližší termíny a co je u nás nového? Mrkněte se do sekce AKTUALITY.


A co už máme za sebou?

2024

img

Krokodýlkova Velká témata | 24. - 25. května

Dvoudenní kurz pro pedagogy, divadelní lektory a studenty uměleckých a pedagogických vysokých škol vycházel z inscenace „Nejhorší věc na světě“ a byl zaměřen na otevírání komunikace s teenagery, na snahu vnímat a chápat jejich vidění světa a fungování v něm a na asimilaci divadelního zážitku.

 


img

Workshop s René Baker | 19. - 23. května

Pětidenní workshop s názvem "From Prop to Protagonist" pro úzkou skupinu divadelních lektorů a loutkářů. René Baker je výraznou osobností loutkářského světa, režisérka, pedagožka a loutkářka. Je tvůrkyní původní metodiky práce s předmětem a ve svých odborných textech zpracovává trojí způsob bytí na jevišti. Doposud působila v divadlech a na vysokých uměleckých školách ve Španělsku, v Portugalsku, Řecku, Itálii, Finsku, Norku, Švédsku, na Islandu, ve Francii.

 


img

Zvuky Farmy | 22.- 23. března

Seminář vycházel z inscenace Farma zvířat a jeho cílem bylo zvědomění divadelního zážitku prostřednictvím zvuků, ruchů a hudby.

Lektoři: Martin Ptáček, Hana Volkmerová, Daniel Skála, Tomáš Volkmer.

 

 

 

2023

img

Holubi v pohybu | 6. - 7. listopadu

MeetLoutky aneb Holubi v pohybu byl dvoudenní kurz pro pedagogy, divadelní lektory a studenty vysokých škol pedagogických oborů. Společně jsme hledali cesty, jak s dětmi reflektovat divadelní představení, aby je to bavilo. A aby to bavilo i nás, pedagogy, vycházeli jsme z našeho představení Kdo neskáče, není holub. Tentokrát především formou dramatické výchovy a také pohybem a tancem.

Lektoři: Anna Línová, Hana Cisovská, Jana Posníková, Pavla Masaříková, Tomáš Volkmer

 


img

MeetLoutky - Smrt na hrušce | 12. dubna

Dopoledne jsme se společně podívali na naše představení Smrt na hrušce a hned po něm zažili dílnu "Společně po představení", která na něj navazuje. Pak nás čekala speciální loutkářská dílna Ruka jako loutka, během které si všichni pedagogové a studenti mohli vyzkoušet na "vlastní kůži", jak u nás probíhá vzdělávací program. Navázala společná diskuze o tom, jak je možné propojit výuku a návštěvu divadla, nebo třeba nad tím, jak reflektovat s žáky zážitek z divadla v rámci vyučování.

 

 

 

2022

img

MeetLoutky | 1. - 2. listopadu

1. a 2. listopadu proběhla poprvé výjimečná akce s názvem MeetLoutky 2022. V rámci dvoudenního setkání se pedagogové, studenti pedagogických oborů, divadelní tvůrci, loutkáři a divadelní lektoři mohli společně zamyslet nad tím, jak je možné využít divadlo ve výchově a vzdělávání, proč chodit s dětmi do divadla nebo jak efektivně vést reflexi shlédnutého divadelnlího představení.

Přihlášené čekaly besedy s tvůrci, představení, tematické diskuse, reflektující tvořivé dílny a mnoho dalšího. Na programu byl i loutkářský workshop určený pouze pro přihlášené účastníky.

 

Jednotlivé akce jsou realizovány v rámci projektu 3xMeetLoutky+ za finanční spoluúčasti EU- Next Generation, NPO a MK ČR.