Květen 2024 - Krokodýlkova Velká témata

Dvoudenní kurz pro pedagogy, divadelní lektory a studenty uměleckých a pedagogických vysokých škol vycházel z inscenace „Nejhorší věc na světě“ a byl zaměřen na otevírání komunikace s teenagery, na snahu vnímat a chápat jejich vidění světa a fungování v něm a na asimilaci divadelního zážitku.

Program:

24. května

8:30 - 9:00 setkání účastníků a brunch, zkušebna DLO

9:00 – 9:15 dramaturgický úvod, alternativní scéna

9:15 - 10:15 představení Nejhorší věc na světě, alternativní scéna

10:30 - 11:30 reflektující dílna PO představení (se skupinou teens diváků), alternativní scéna

Lektoři: lektoři z centra Johan, z.s. v Plzni

10:30 - 12:00 reflektující dílna PO představení (s dospělými účastníky kurzu)

Oběd

13:00 - 15:30 Asimilace divadelního zážitku, debata, alternativní scéna

Lektoři: Tomáš Andrášik, psychoterapeut Gestalt terapie, pedagog PdF MU a zakladatel centra Zázemí v Brně. Zuzana Snopková, psycholožka a psychoterapeutka, lektorka Sdružení D v Olomouci.

18:00 Jak s nimi mluvit?, přednáška, kavárna DLO Loutka

Přednáška zaměřená na způsoby otevřené komunikace se současnými teenagery a schopnosti zůstávat s nimi ve spojení.

Přednášející: Genovéva Almássyová, psychiatrička a psychoterapeutka Gestalt terapie zaměřující se i na práci s teenagery.

25. května

8:30 - 9:00 setkání účastníků a brunch, zkušebna DLO

9:00 - 12:00 seminář Krokodýlkova Velká témata, I. blok, alternativní scéna

Lektoři: Tomáš AndrášikZuzana Snopková

Oběd

13:00 - 15:00 seminář Krokodýlkova Velká témata, II. blok, alternativní scéna

15:00 - 16:00 rekapitulace a reflexe celého kurzu, alternativní scéna

Lektoři: Hana Tomáš Volkmerovi, divadelní lektoři DLO.

Lektoři a lektorky:

Tomáš Andrášik, psychoterapeut a pedagog MU Brno.

Tomáš Andrášik je psychoterapeut s letitou praxí s výcvikem v integrativní Gestalt terapii, pedagog na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zakladatel centra Zázemí v Brně. Je lektor sebezkušenostních skupin a mezinárodních kurzů Gestalt theatre. Improvizátor a lektor improvizačního divadla a terapeut Impro terapie. Dlouhodobě za zabývá propojování principů, metod a technik dramatické výchovy a gestalt theatru.

Zuzana Snopková, psycholožka a terapeutka.

Zuzana Snopková je psycholožka a psychoterapeutka s výcvikem v integrativní Gestalt terapii a lektorka a psychologická podpora ve Sdružení D v Olomouci. Je také vedoucí a terapeutka centra Slaďme to v Olomouci.

Genovéva Almássyová, psychiatrička a psychoterapeutka v Gestalt terapii a autorka a překladatelka mnoha prací z oboru.

Narodila se na Slovensku a od roku 2017 pracuje v České republice. Dva roky vedla psychiatrické oddělení v Žamberku a od roku 2020 působí v Moravskoslezském kraji. Ve Fakultní nemocnici v Ostravě vybudovala specializovaný ambulantní program pro pacienty s Emočně nestabilní poruchou osobnosti a s poruchami příjmu potravy. Nadále pracuje i v Psychosomatické ordinaci v Kopřivnici. Má ukončený výcvik v Gestalt terapii, EMDR, MDMA asistovaná terapie a Open dialogu. "Gestalt terapii vnímám ako domov, ako hlboko ľudskú základnú os všetkcýh mojich profesných aktivít i môjho života. Gestalt princípy vytvárajú pre mňa láskavé a jasné miesto, ktoré ma neustále nabáda poctivo hľadať, kto naozaj som - a tvoriť priestor pre toto hľadanie i pre mojich klientov a kolegov v supervízii. To, čo na tejto nekončiacej ceste objavujem, ma privádza k úžasu, smiechu, plaču, vďačnosti a nádeji", říká Geňa Almássyová.

K poslechu na Českém rozhlase: Jak uzdravit duši. Poslechněte si Lékárnu s MUDr. Genovévou Almássy | Ostrava (rozhlas.cz)

Hana Volkmerová, vedoucí oddělení divadelního lektorství Divadla loutek Ostrava.

Absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor divadelní dramaturgie a následně zde získala doktorát v oboru dramatická umění. Již od roku 2011 působí v DLO na pozici divadelní lektorky a oddělení divadelního lektorství zde v tomto roce společně se svým manželem Tomášem Volkmerem založili. Oba jsou tvůrci a nositeli ochranné známky pro Terapii loutkou neboli participačního divadla s loutkami s terapeutickými účinky. Tento typ divadla pravidelně realizují v DLO pod názvem Dobrodružství Pana Barvičky, pod nímž vyšla Haně Volkmerové také odborná publikace pojednávající o divadelním fenoménu pro děti a děti s postižením. Externě působí na JAMU, DAMU, OU, SLU.

Tomáš Volkmer, výtvarník, grafik a loutkář.

Absolvent UMPRUM v Uh. Hradišti pod pedagogickým vedením Františka Nikla. Výtvarník, scénograf, loutkář a lektor umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava a grafik tohoto divadla. Vytvořil více jak 50 scénografií k loutkovým inscenacím u nás i v zahraničí (Polsko, Německo, Slovensko). Externě působí jako lektor na JAMU v Brně v Ateliéru Divadlo a výchova a na DAMU v Praze, Katedře výchovné dramatiky. Je lektor Terapie loutkou, participačního divadla s loutkami s terapeutickými účinky. Je stále aktivním členem uskupení výtvarníků MEHEDAHA a s performingem Reunion se jeho členové účastní vybraných loutkářských festivalů, např. v Japonsku.