Listopad 2022

1. a 2. listopadu proběhla zcela nová a výjimečná akce s názvem MeetLoutky 2022. V rámci dvoudenního setkání se pedagogové, studenti pedagogických oborů, divadelní tvůrci, loutkáři a divadelní lektoři mohli společně zamyslet nad tím, jak je možné využít divadlo ve výchově a vzdělávání, proč chodit s dětmi do divadla nebo jak efektivně vést reflexi shlédnutého divadelnlího představení.

Přihlášené čekaly besedy s tvůrci, představení, tematické diskuse, reflektující tvořivé dílny a mnoho dalšího. Na programu byl i loutkářský workshop určený pouze pro přihlášené účastníky.