Kontakt

Alena Punčochářová

Profilové foto

Jakub Maksymov

Profilové foto

Tereza Agelová

Profilové foto

Lucie Blažek Mičková

Profilové foto

Naděžda Brancová

Vedoucí obchodně ekonomického úseku
+420 596 100 503
nadezda.brancova@divadloloutek.cz
Profilové foto

Dagmar Pacutová

Profilové foto

Martina Máchová

Profilové foto

Lucie Finková

Profilové foto

Jana Plevová

Profilové foto

Martina Horklová

Objednávky pro školy - alter. scéna + dílny, Pronájmy
+420 596 100 534, +420 725 917 535
martina.horklova@divadloloutek.cz
Profilové foto

Tomáš Volkmer

Profilové foto

Jan Špaček

Profilové foto

Gabriela Barilla

Profilové foto

Pavel Duda

Vedoucí technického úseku
+420 722 903 335
duda.pavel@seznam.cz
Profilové foto

Hana Volkmerová

Vedoucí umělecko-vzdělávacích programů
+420 596 100 525, +420 732 305 966
lektor@dlo-ostrava.cz
Profilové foto

Daniel Klos

 

Sídlo divadla

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Pivovarská 3164/15
702 00 Ostrava 1


+420 596 100 500

00533874
CZ00533874
ID datové schránky: jsehu47
statutární město Ostrava

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Moore Advisory CZ s.r.o.,  se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8; zastoupená Jednatelem Ing. Radovanem Haukem. Osoba určená pro věcná jednání je Petr Štětka, tel. 734 647 701, e-mail: gdpr@moore-czech.cz, ID datové schránky: qkbaa2n