Březen 2024 - Zvuky Farmy

Zvuky Farmy - 22.- 23. března 2024

Ve dnech 22. a 23. března proběhl dvoudenní seminář ZVUKY FARMY určený pedagogům, divadelním lektorům a studentům uměleckých a pedagogických vysokých škol. Seminář vycházel z inscenace Farma zvířat a jeho cílem bylo zvědomění divadelního zážitku prostřednictvím zvuků, ruchů a hudby.

Seminář začal dramaturgickým úvodem k představení Farma zvířat, který zhlédli jak účastníci, tak žáci 8. a 9. tříd základních škol. Na představení navázal workshop s lektorem Martinem Ptáčkem. Ten propojil studenty i dospělé účastníky, kteří se společně za pomoci perkusních nástrojů pokusili vytvářet scénickou hudbu. V odpoledním bloku prvního dne pak proběhla debata o hledání cest ke kreativní reflexi divadelního představení, kterou vedli Martin Ptáček a divadelní lektorka Divadla loutek Hana Volkmerová.

Program druhého dne lektoroval Daniel Skála, cimbalista, skladatel současné hudby, improvizátor a pedagog Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Prostřednictvím hudby, zvuků, ruchů, ale i práce s tichem, bylo úkolem hledat cesty, jak vnímat zvukovost divadelního díla. Workshop byl proložen výtvarnými bloky vedenými výtvarníkem Tomášem Volkmerem. Účastníci si vyzkoušeli modelovat se zavřenýma očima nebo vytvářeli masky z papíru a dotvářeli je dalšími kreativními materiály. V průběhu workshopu se pak výtvarné i hudební prvky propojovaly například pohybem postav s maskou na základě improvizovaného hudebního podkladu.

Na závěr semináře proběhla rekapitulace a reflexe této dvoudenní akce hlavní organizátorkou Hanou Volkmerovou: „Cílem našeho projektu MeetLoutky je vytvořit inspirativní platformu, a proto jsem velice ráda, že ve společné reflexi od pedagogů, divadelních lektorů, knihovníků i studentů pedagogických oborů zaznívalo, že byl pro ně seminář velice inspirativní. Především v tom, že lze divadelní principy i samotný divadelní zážitek přenést do výuky a dále s ním pracovat.“

Akce byla realizována v rámci projektu 3xMeetLoutky+ a je financována Evropskou unií – Next Generation prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstvem kultury ČR.

 

Program

22. března

8:30-9:00 setkání účastníků a brunch, zkušebna DLO

9:00 – 9:15 dramaturgický úvod, hlavní sál

9:15-10:45 představení Farma zvířat, hlavní sál

11:00-12:00 reflektující dílna PO představení (s dětskou skupinou i pedagogy), alternativní scéna

Lektoři: Martin Ptáček, lektor workshopů pro děti a seniory JFO

Oběd

13:00-15:30 Hledání cest ke kreativní reflexi divadelního představení II., debata, alternativní scéna

Lektor: Hana Volkmerová, divadelní lektorka DLO, Martin Ptáček, lektor workshopů pro děti a seniory JFO

 

23. března

8:30-9:00 setkání účastníků a brunch, zkušebna DLO

9:00-12:00 seminář Zvuky Farmy, I. blok, alternativní scéna

Lektoři: Daniel Skála, cimbalista, skladatel, improvizátor a pedagog JKO a Tomáš Volkmer, výtvarník, grafik a loutkář DLO.

Oběd

13:00-15:00 seminář Zvuky Farmy, II. blok, alternativní scéna

15:00-16:00 rekapitulace a reflexe celého kurzu, alternativní scéna

Lektorky: Hana Volkmerová, divadelní lektorka DLO

 


Lektoři/lektorky

Daniel Skála, cimbalista, skladatel současné hudby, improvizátor a pedagog JKO

Daniel Skála studoval hru na cimbál na Lisztově akademii v Budapešti, hudební kompozici na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a sbormistrovství na Ostravské univerzitě v Ostravě. Na téže škole pak dokončil doktorská studia v oboru hudební teorie a pedagogika.

Jako cimbalista získal mnoho ocenění na interpretačních soutěžích u nás i v zahraničí a pravidelně vystupuje na evropských i světových pódiích, např. na festivalu La Bienale v Benátkách, na operním festivalu v Bregenzu v Německu, nebo v newyorské Carnegie Hall. Mezi jeho největší skladatelské počiny patří Koncert pro cimbál a komorní orchestr, Miniatury pro cimbál a klarinet, duet Cimbálové rozepře, celovečerní duchovní kantáta Všechen ten čas, vokální série Láskyplné madrigaly a orchestrální skladba Vrstvení. Mezi jeho celovečerní projekty patří Snění, Rozhovory, neopera Červený nos a další. V současné době se věnuje především koncertní činnosti a kompozici. Zároveň vyučuje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na Ostravské univerzitě. Pravidelně pořádá kurzy Kreativní improvizace zaměřené na základy improvizace a kreativní rozvoj a s výtvarníkem Tomášem Volkmerem pak kurzy Re:Kreace, v nichž propojují hudební a výtvarné umění s dramatickou výchovou.

 

Martin Ptáček, lektor workshopů Janáčkovy filharmonie Ostrava, působí v Brně a Praze

Martin Ptáček vystudoval matematiku a hudební výchovu a intenzivně se zajímal o principy Orffovy pedagogiky. Studoval v Salzburgu na Mozartově institutu a intenzivně se zabýval hudbou a vzděláváním. Spolupodílel se na nastavování edukačních programů pro Janáčkovu filharmonii Ostrava, se kterou spolupracuje více jak 10 let. Zabýval se také dalším vzděláváním dospělých, respektive pedagogů a seniorů. V současné době se hudebnímu vzdělávání věnuje pouze ze zájmu. Pro Janáčkovu filharmonii Ostrava stále vede hudební workshopy pro děti od 6 let, které jsou navázány na koncerty pro stejnou věkovou skupinu dětí, a to 4x do roka. S Lenkou Jaborskou také po domluvě nabízejí hudební workshopy pro školní skupiny a stíhá také hudební setkávání se seniory. Působí v Praze a v Brně, ale do Ostravy, kraje, ve kterém vyrůstal, jezdí rád. V současné době je jeho hlavní pracovní náplní interiérový design v jeho Momo Interiéru.

 

Tomáš Volkmer, výtvarník, grafik a loutkář

Absolvent UMPRUM v Uh. Hradišti pod pedagogickým vedením Františka Nikla. Výtvarník, scénograf, loutkář a lektor umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava a grafik tohoto divadla. Vytvořil více jak 50 scénografií k loutkovým inscenacím u nás i v zahraničí (Polsko, Německo, Slovensko). Externě působí jako lektor na JAMU v Brně v Ateliéru Divadlo a výchova a na DAMU v Praze, Katedře výchovné dramatiky. Je lektor Terapie loutkou, participačního divadla s loutkami s terapeutickými účinky. Je stále aktivním členem uskupení výtvarníků MEHEDAHA a s performingem Reunion se jeho členové účastní vybraných loutkářských festivalů, např. v Japonsku.

 

Hana Volkmerová, vedoucí oddělení divadelního lektorství Divadla loutek Ostrava

Absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor divadelní dramaturgie a následně zde získala doktorát v oboru dramatická umění. Již od roku 2011 působí v DLO na pozici divadelní lektorky a oddělení divadelního lektorství zde v tomto roce společně se svým manželem Tomášem Volkmerem založili. Oba jsou tvůrci a nositeli ochranné známky pro Terapii loutkou neboli participačního divadla s loutkami s terapeutickými účinky. Tento typ divadla pravidelně realizují v DLO pod názvem Dobrodružství Pana Barvičky, pod nímž vyšla Haně Volkmerové také odborná publikace pojednávající o divadelním fenoménu pro děti a děti s postižením. Externě působí na JAMU, DAMU, OU, SLU.