Listopad 2023

6. a 7. listopadu se v Divadle loutek Ostrava setkali zájemci o využití návštěvy divadelního představení v rámci svého pedagogického působení.

MeetLoutky aneb Holubi v pohybu byl dvoudenní kurz pro pedagogy, divadelní lektory a studenty vysokých škol pedagogických oborů. Společně jsme hledali cesty, jak s dětmi reflektovat divadelní představení, aby je to bavilo. A aby to bavilo i nás, pedagogy. Vycházeli jsme z našeho představení Kdo neskáče, není holub. Tentokrát především formou dramatické výchovy a také pohybem a tancem.

 

Lektorky/lektoři:

Anna Línová, tanečnice a pohybový somatický pedagog

Vystudovala osmiletou Taneční konzervatoř, následně VŠMU v oboru pedagogika klasického tance v Bratislavě a pár let později specializaci v oblasti vývojového pohybu dětí Infant Developmental Movement Education ve škole Body-Mind Centering®. Jako tanečnice současného tance a pohybového divadla působila na slovenské a české scéně a spolutvořila zejména s choreografkou Ankou Sedlačkovou (SK), Ioanou M. Popovici (RO) a režisérkou Aňou Hlaváčovou (SK). Jako taneční pedagog pracovala s dětmi, mládeží a dospělými na různých uměleckých školách na Slovensku a v České republice. Víc než 15 let se také věnuje somatické pohybové a dotykové práci s dětmi a dospělými. V mezioborových projektech opakovaně somaticky zpracovává téma oddechu pro pedagogy a rodiče.

Hana Cisovská, pedagožka Ostravské univerzity a dramaterapeutka

Hana Cisovská vystudovala obor Výchovná dramatika na DAMU v Praze a doktorát získala na FF Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala psychoterapeutický výcvik Model růstu Virginie Satirové. Je akademickou pracovnicí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde se věnuje výuce dramatické výchovy a připravuje budoucí učitele, vychovatele a speciální pedagogy v oblasti dramatické výchovy, osobnostně sociální výchovy a komunikativních dovedností. Je odbornice v oblasti mezilidské komunikace, zejména pedagogické komunikace. Zabývala se také dramaterapií v komunitě pro léčbu drogových závislostí. Je členkou redakční rady odborného periodika Tvořivá dramatika.

Jana Posníková, herečka a lektorka olomouckého Sdružení D

Jana Posníková vystudovala JAMU, obor Divadlo a výchova. Od 2008 do 2018 byla v angažmá v Divadle Tramtarie a roku 2019 přestoupila do Moravského divadla Olomouc, kde je v angažmá doposud. Objevila se např. ve filmu Kvarteto, Velká premiéra nebo Ostrov svobody. Jana se také věnuje stand-up comedy a je lektorkou ve Sdružení D Olomouc, které je profesionálním poskytovatelem inovativních výchovně-vzdělávacích a poradenských služeb pro školy, děti s běžnými i speciálními potřebami, rodinu a veřejnost.

Pavla Masaříková, lektorka dramadílen a předsedkyně Theatra ludem z.s.

Vystudovala Slezskou univerzitu, obor kulturní dramaturgie a následně Masarykovu univerzitu, pedagogickou fakultu. Je pedagožkou dramatické výchovy a lektorkou Terapie loutkou a dramatických dílen, externí pedagožkou na Ostravské univerzitě v Ostravě a předsedkyní zapsaného spolku Theatr ludem, který se věnuje vzdělávání dětí formou dramatické výchovy. Učí na ZUŠ v Třinci literárně-dramatický obor.

Tomáš Volkmer, výtvarník, grafik a loutkář

Absolvent UMPRUM v Uh. Hradišti pod pedagogickým vedením Františka Nikla. Výtvarník, scénograf, loutkář a lektor výchovně – vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava a grafik tohoto divadla. Externě působí jako lektor na JAMU v Brně v Ateliéru Divadlo a výchova a na DAMU v Praze, Katedře výchovné dramatiky. Je lektor lekcí Terapie loutkou.

 

Projekt 3xMeetLoutky+ je realizován za financní spoluúcasti EU prostrednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury CR.

foto: Roman Polášek