Impro

Teď a tady, bez přípravy, spatra, improvizovaně

Ryze praktická dílna zaměřená na rozvoj hereckých a divadelně improvizačních dovedností. Je vystavěná od jednoduchých cvičení rozvíjejících dovednosti jako naslouchání, komunikace, spolupráce a pohybová tvořivost. Směřuje k výstavbě jednoduchých divadelních celků. Děti a studenti postupně zjišťují, jaké to je obstát na jevišti. Dílna je vždy přizpůsobena míře zkušeností jednotlivých dětských kolektivů.

Dílna podporuje kreativní myšlení a jednání, improvizační schopnosti a osobnostní rozvoj.

alternativní scéna

120 minut

20 studentů + pedagogové

14+ 14+ | 8. - 9. třída ZŠ, SŠ
14+ | 8. - 9. třída ZŠ, SŠ
AS Alternativní scéna
Alternativní scéna
120' Doba trvání
120 minut | bez přestávky
Najít v programu