Dobrodružství Pana Barvičky

SPECIÁLNÍ DÍLNA

Zážitková interaktivní dílna, ve které děti pomáhají loutce Panu Barvičkovi, s terapeutickými účinky

Interaktivní zážitková dílna s terapeutickými účinky je určena dětem mateřských škol a dětem se speciálními potřebami. Dílna má seriálový charakter, je tedy možné setkat se v pravidelných intervalech se stejnou skupinou dětí až čtyřikrát. V první dílně se děti seznámí s postavou Pana Barvičky a vyrazí společně na dobrodružný výlet do přírody, v druhé všichni společně hledají kamarádku pro Pana Barvičku a v dalších pak společně řeší situaci zapomenutých narozenin a psaní zamilovaného dopisu. Loutky jsou motivací pro společnou tvořivou hru s různými materiály a předměty.

V případě zájmu o více dílen, je dobré absolvovat je postupně ve sledu, jak jsou avizovány na webu či v katalogu DLO. V případě zájmu pouze o jednu vybranou dílnu je nutno na tuto skutečnost upozornit při objednávání dané dílny.

Děti mají větší zážitek z dílny, nevědí-li dopředu, na jakou dílnu jdou a s jakými postavami se v ní setkají.

  1. dílna  Seznámení s Panem Barvičkou
  2. dílna Pan Barvička hledá kamarádku
  3. dílna Narozeniny
  4. dílna Dopis

Dílna rozvíjí tvořivost, emocionalitu, spolupráci,komunikaci, motoriku, metaforické a estetické vnímání. Dílna působí na celou psychosomatiku dětských účastníků.

Maximální počet účastníků: 12 + asistenti

3+ Pro děti od 3 let – žáky MŠ a 1.-2.tříd ZŠ a děti se speciálními potřebami a ohrožené sociálním vyloučením
Pro děti od 3 let – žáky MŠ a 1.-2.tříd ZŠ a děti se speciálními potřebami a ohrožené sociálním vyloučením
AS Alternativní scéna
Alternativní scéna
45' Doba trvání
45 minut | bez přestávky
Najít v programu