Ha To

Dobrodružství Pana Barvičky

Participační představení

Zážitkové participační představení, ve kterém děti pomáhají loutce Panu Barvičkovi. Vhodné i pro děti s postižením.

 

Čtyři participační zážitková představení jsou pro děti od tří let prvním iniciačním setkáním s divadlem a loutkami. Děti jsou v průběhu představení aktivně zapojovány do děje. Aktivně pomáhají trochu zmatenému, legračnímu a mírně lenivému Panu Barvičkovi zvládnout běžný den. Pracují s papírem, igelitem, lepicími páskami a s mnoha dalšími materiály. Loutky jsou motivací pro společnou tvořivou hru s různými materiály a předměty. Cyklus představení je vhodný také pro děti se speciálními potřebami (mentálním, fyzickým, smyslovým postižením) a má doložené  terapeutické účinky. Zkušení loutkáři dokáží tvořivě pracovat se specifiky dané skupiny dětí.

 

V případě zájmu o více představení, je dobré absolvovat je ve sledu, jak jsou avizovány na webu či v katalogu DLO. Je možno navštívit i pouze jedno představení. 

Děti mají větší zážitek z představení, nevědí-li dopředu, s jakými postavami se v něm setkají.

  1. představení  Seznámení s Panem Barvičkou
  2. představení Pan Barvička hledá kamarádku
  3. představení Narozeniny
  4. představení Dopis

 

Participační představení rozvíjí tvořivost, emocionalitu, spolupráci, komunikaci, motoriku, metaforické a estetické vnímání a působí na celou psychosomatiku dětských účastníků.

 

Maximální počet účastníků: 12 + rodiče (pedagogové, asistenti)

 

premiéra 1. září 2011 na alternativní scéně.

 

režie, scéna, loutky - HaTo

hrají - Hana Volkmerová a Tomáš Volkmer nebo Jana Vozáriková a Vojtěch Havle

3+ Pro děti od 3 let – žáky MŠ a 1.-2.tříd ZŠ a děti se speciálními potřebami a ohrožené sociálním vyloučením
Pro děti od 3 let – žáky MŠ a 1.-2.tříd ZŠ a děti se speciálními potřebami a ohrožené sociálním vyloučením
AS Alternativní scéna
Alternativní scéna
45' Doba trvání
45 minut | bez přestávky
Najít v programu