Zemřela Alena Bečvářová

Délka čtení: 1 min., 1 sec.
Zemřela Alena Bečvářová

S lítostí oznamujeme, že 3. listopadu zemřela Alena Bečvářová.

Alena Bečvářová ( 7. 8. 1950 - 3. 11. 2023)

Velmi nás zasáhlo, když jsme se dozvěděli, že 3. listopadu zemřela naše dlouholetá kolegyně a spolupracovnice našeho divadla paní Alena Bečvářová.

Alenka působila v Divadle loutek Ostrava od roku 1996. Měla na starosti organizační chod našeho divadla a do roku 2010 byla tajemnicí uměleckého souboru. Na administrativní pozici působila až do roku 2012, kdy odešla do důchodu. A protože divadlo nechtěla úplně opustit, mohli jste ji od roku 2013 znát jako nejlaskavější uvaděčku, která pomáhala všem dětem s nesmírnou trpělivostí a vlídností zaujmout místo v sále. Alenka nebyla ale jen posilou našeho divadla v jeho zákulisí. Sama také hrála. V inscenaci Trumf si zahrála dvojroli Dvorní dámy/ Služebné.

Alenko, děkujeme za všechna laskavá slova, za všechnu tvou obětavost. Budeme na tebe vzpomínat. 

Rozloučení s Alenou Bečvářovou proběhne ve středu 8. listopadu v 15 hodin ve smuteční síni krematoria ve Slezské Ostravě.