Setkání Loutek s pedagogy poprvé

Délka čtení: 4 min., 25 sec.
Setkání Loutek s pedagogy poprvé

6. a 7. listopadu se v Divadle loutek Ostrava setkali zájemci o využití návštěvy divadelního představení v rámci svého pedagogického působení. Šlo o první z řady takových setkání. Další setkání nás čekají v dubnu a květnu příštího roku.

MeetLoutky aneb Holubi v pohybu to je dvoudenní kurz pro pedagogy, divadelní lektory a studenty vysokých škol pedagogických oborů. Společně budeme hledat cesty, jak s dětmi reflektovat divadelní představení, aby je to bavilo. A aby to bavilo i nás, pedagogy. Vycházet budeme z našeho představení Kdo neskáče, není holub. Tentokrát jej budeme reflektovat jej především formou dramatické výchovy a také pohybem a tancem. 

Program: 

6. listopadu

8:30-9:00 setkání účastníků a brunch, zkušebna DLO

9:00 – 9:15 dramaturgický úvod, hlavní sál

9:15-10:35 představení Kdo sekáče, není holub, hlavní sál

10:45-11:45 reflektující dílna s dětskou skupinou, alternativní scéna

Lektorky: Jana Posníková a Veronika Zmeškalová, Sdružení D, Olomouc

Oběd

13:00-15:30 Hledání cest ke kreativní reflexi divadelního představení, debata, hlavní sál

Lektorka: Hana Cisovská, Ostravská univerzita, Ostrava

 

7. listopadu

8:30-10:30 Holubi v pohybu

reflexe divadelního představení pohybovou a taneční formou, pohybový workshop, alternativní scéna

Lektorka: Anna Línová, tanečnice a pohybová somatická pedagožka, Praha

10:45-11:45 diskuse k workshopu, alternativní scéna

Oběd

13:00-15:00 Pohyb v každém předmětu

tvorba metodiky k tvořivému učení a reflexi divadelního představení, seminář, hlavní sál

Lektoři: Pavla Masaříková a Tomáš Volkmer, Theatr ludem z.s. a DLO, Ostrava

15:10-16:00 reflexe a závěr kurzu

 

 

Lektorky/lektoři:

Anna Línová, tanečnice a pohybový somatický pedagog

Vystudovala osmiletou Taneční konzervatoř, následně VŠMU v oboru pedagogika klasického tance v Bratislavě a pár let později specializaci v oblasti vývojového pohybu dětí Infant Developmental Movement Education ve škole Body-Mind Centering®. Jako tanečnice současného tance a pohybového divadla působila na slovenské a české scéně a spolutvořila zejména s choreografkou Ankou Sedlačkovou (SK), Ioanou M. Popovici (RO) a režisérkou Aňou Hlaváčovou (SK). Jako taneční pedagog pracovala s dětmi, mládeží a dospělými na různých uměleckých školách na Slovensku a v České republice. Víc než 15 let se také věnuje somatické pohybové a dotykové práci s dětmi a dospělými. V mezioborových projektech opakovaně somaticky zpracovává téma oddechu pro pedagogy a rodiče.

 

Hana Cisovská, pedagožka Ostravské univerzity a dramaterapeutka

Hana Cisovská vystudovala obor Výchovná dramatika na DAMU v Praze a doktorát získala na FF Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala psychoterapeutický výcvik Model růstu Virginie Satirové. Je akademickou pracovnicí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde se věnuje výuce dramatické výchovy a připravuje budoucí učitele, vychovatele a speciální pedagogy v oblasti dramatické výchovy, osobnostně sociální výchovy a komunikativních dovedností. Je odbornice v oblasti mezilidské komunikace, zejména pedagogické komunikace. Zabývala se také dramaterapií v komunitě pro léčbu drogových závislostí. Je členkou redakční rady odborného periodika Tvořivá dramatika.

 

Jana Posníková, herečka a lektorka olomouckého Sdružení D

Jana Posníková vystudovala JAMU, obor Divadlo a výchova. Od 2008 do 2018 byla v angažmá v Divadle Tramtarie a roku 2019 přestoupila do Moravského divadla Olomouc, kde je v angažmá doposud. Objevila se např. ve filmu Kvarteto, Velká premiéra nebo Ostrov svobody. Jana se také věnuje stand-up comedy a je lektorkou ve Sdružení D Olomouc, které je profesionálním poskytovatelem inovativních výchovně-vzdělávacích a poradenských služeb pro školy, děti s běžnými i speciálními potřebami, rodinu a veřejnost.

 

Pavla Masaříková, lektorka dramadílen a předsedkyně Theatra ludem z.s.

Vystudovala Slezskou univerzitu, obor kulturní dramaturgie a následně Masarykovu univerzitu, pedagogickou fakultu. Je pedagožkou dramatické výchovy a lektorkou Terapie loutkou a dramatických dílen, externí pedagožkou na Ostravské univerzitě v Ostravě a předsedkyní zapsaného spolku Theatr ludem, který se věnuje vzdělávání dětí formou dramatické výchovy. Učí na ZUŠ v Třinci literárně-dramatický obor.

 

Tomáš Volkmer, výtvarník, grafik a loutkář

Absolvent UMPRUM v Uh. Hradišti pod pedagogickým vedením Františka Nikla. Výtvarník, scénograf, loutkář a lektor výchovně – vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava a grafik tohoto divadla. Externě působí jako lektor na JAMU v Brně v Ateliéru Divadlo a výchova a na DAMU v Praze, Katedře výchovné dramatiky. Je lektor lekcí Terapie loutkou.

 

 

Projekt 3xMeetLoutky+ je realizován za financní spoluúcasti EU prostrednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury CR.