Projekt MeetLoutky opět inspiroval pedagogy

Délka čtení: 2 min., 41 sec.
Projekt MeetLoutky opět inspiroval pedagogy

Pokračujeme v sérii vzdělávacích workshopů a seminářů v rámci projektu MeetLoutky. Ve dnech 22. a 23. března proběhl dvoudenní seminář ZVUKY FARMY určený pedagogům, divadelním lektorům a studentům uměleckých a pedagogických vysokých škol. Seminář vycházel z inscenace Farma zvířat a jeho cílem bylo zvědomění divadelního zážitku prostřednictvím zvuků, ruchů a hudby.

Seminář začal dramaturgickým úvodem k představení Farma zvířat, který zhlédli jak účastníci, tak žáci 8. a 9. tříd základních škol. Na představení navázal workshop s lektorem Martinem Ptáčkem. Ten propojil studenty i dospělé účastníky, kteří se společně za pomoci perkusních nástrojů pokusili vytvářet scénickou hudbu. V odpoledním bloku prvního dne pak proběhla debata o hledání cest ke kreativní reflexi divadelního představení, kterou vedli Martin Ptáček a divadelní lektorka Divadla loutek Hana Volkmerová.

Program druhého dne lektoroval Daniel Skála, cimbalista, skladatel současné hudby, improvizátor a pedagog Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Prostřednictvím hudby, zvuků, ruchů, ale i práce s tichem, bylo úkolem hledat cesty, jak vnímat zvukovost divadelního díla. Workshop byl proložen výtvarnými bloky vedenými výtvarníkem Tomášem Volkmerem. Účastníci si vyzkoušeli modelovat se zavřenýma očima nebo vytvářeli masky z papíru a dotvářeli je dalšími kreativními materiály. V průběhu workshopu se pak výtvarné i hudební prvky propojovaly například pohybem postav s maskou na základě improvizovaného hudebního podkladu.

Na závěr semináře proběhla rekapitulace a reflexe této dvoudenní akce hlavní organizátorkou Hanou Volkmerovou: „Cílem našeho projektu MeetLoutky je vytvořit inspirativní platformu, a proto jsem velice ráda, že ve společné reflexi od pedagogů, divadelních lektorů, knihovníků i studentů pedagogických oborů zaznívalo, že byl pro ně seminář velice inspirativní.  Především v tom, že lze divadelní principy i samotný divadelní zážitek přenést do výuky a dále s ním pracovat.“

Akce je realizována v rámci projektu 3xMeetLoutky+ a je financována Evropskou unií – Next Generation prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstvem kultury ČR. V průběhu května proběhnou další dvě setkání. Prvním bude loutkářský workshop s významnou britskou loutkářkou René Baker zaměřený na tvořivou hru a animaci předmětů. Druhým bude seminář Krokodýlkova Velká témata vycházející z připravované inscenace Nejhorší věc na světě, který se zaměří na asimilaci divadelního zážitku a diskusi nad velkými tématy této inscenace: komplikované truchlení, trauma, vnímání sebe sama, šikana, hledání vlastní identity. Hlavním lektorem bude psychoterapeut Tomáš Andrášik. Poslední akcí bude v červnu dvoudenní workshopem Žít s respektem s psychology Tatjanou a Pavlem Kopřivovými.