Aktuality

 

Žít s respektem s psychology Kopřivovými

 

13.-14. červen 2024

Dvoudenní workshop bude ochutnávkou a základním vtažením do uplatňování respektující komunikace, a to především s dětmi a mládeží. Účastníci si prakticky v mnoha cvičeních vyzkouší komunikační dovednosti vedené s respektem k druhým. Lektoři workshopu jsou tvůrci metodiky „Žít s respektem“.

Pro koho?

Workshop je určený všem pracovníkům v divadlech, muzeích, knihovnách, školách, SVČ, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi a komunikují s nimi. Tedy divadelním lektorům, uvaděčkám v divadlech, muzejním pedagogům, pedagogům ve školách, lektorům ve SVČ, knihovníkům, budoucím zájemcům o práci v divadle, studentům a pracovníkům KKS, rodičům, prarodičům.

Lektoři:

Tatjana a Pavel Kopřivovi, psychologové s letitými zkušenosti a tvůrci metodiky Žít s respektem a spoluautoři knihy Respektovat a být respektován.

Kdy:

Dne 13. 6. od 9:00 do 16:00 hodin a 14. 6. od 8:30 do 14:00 hodin.

Cena:

Cena za dvoudenní seminář Žít s respektem 1000,-Kč/ osoba.

Program semináře:

13. června 2024

8:30 - 9:00 setkání účastníků a brunch, zkušebna DLO

9:00 – 12:00 I. blok workshopu, alternativní scéna

Oběd

13:00 - 16:00 II. blok workshopu, alternativní scéna

Lektoři: manželé Kopřivovi, psychologové a tvůrci metodiky Žít s respektem

14. června 2024

8:00 - 8:30 setkání účastníků a brunch, zkušebna DLO

8:30 – 11:00 III. blok workshopu, alternativní scéna

Oběd

12:00 - 14:00 IV. blok workshopu, debata, alternativní scéna

Lektoři: manželé Kopřivovi, psychologové a tvůrci metodiky Žít s respektem

Chci se přihlásit:

Zájemci o workshop se mohou hlásit na e-mail: meetloutky@seznam.cz.

Do předmětu e-mailu vždy uveďte název workshopu a do těla e-mailu jméno, příjmení, datum narození, školu či instituci.

Počet účastníků na každý seminář je omezen na 25 osob. Při přihlášení upřednostníme dříve přihlášené. Hlásit se můžete vždy do předchozího dne před konáním akce, nebo do naplnění akce.

Všichni účastníci obdrží Osvědčení o absolvování workshopu.


Jednotlivé akce jsou realizovány vvrámci projektu 3xMeetLoutky+ za finanční spoluúčasti EU- Next Generation, NPO a MK ČR.