Historie

První myšlenka o pořádání velkého mezinárodního loutkářského festivalu v Ostravě se zrodila v hlavě režiséra Miroslava Vildmana, který v DLO začínal svou profesionální dráhu, poté zde opakovaně hostoval a v sezoně 1990-1991 byl jeho ředitelem,než jeho slibné působení přerušila smrt. V říjnu 1990 se mu podařilo uskutečnit malý česko-polský festival s názvem Loutky, děti a svět.

Vildmanovu touhu dostat svět do Ostravy a Ostravu do světa realizovaly ředitelka Jarmila Hájková a dramaturgyně Hermína Motýlová díky finančnímu příspěvku Magistrátu města Ostravy a roku 1995 se konal první ročník festivalu Spectaculo Interesse. Od té doby ho DLO pořádá v každém lichém roce, roku 2017 již potřinácté.  

Festival Spectaculo Interesse se postupně stal největším mezinárodním loutkářským festivalem v České republice a jedním z nejvýznamnějších v Evropě.  V Ostravě se díky němu představili špičkoví loutkáři z Belgie, Běloruska,Brazílie,České republiky, Číny, Finska, Francie, Itálie, Izraele,Japonska,Jižní Koreje, Kanady, Litvy, Maďarska, Německa,Nizozemska, Polska,Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska,Slovinska, Španělska,Švýcarska, Tchaj-wanu, Ukrajiny, Velké Británie.


The first idea of organizing a large international puppetry festival in Ostrava was born in the mind of director Miroslav Vildman, who started his professional career at DLO, then repeatedly guested there and was its director in the 1990-1991 season before his promising career was interrupted by death. In October 1990 he managed to organize a small Czech-Polish festival called Puppets, Children and the World.

Vildman's desire to „bring the world to Ostrava and Ostrava to the world“ was realised by the director Jarmila Hájková and the dramaturge Hermína Motýlová thanks to a financial contribution from the Municipality of Ostrava, and in 1995 the first edition of the Spectaculo Interesse festival took place. Since then, the DLO has organised it every odd year, in 2017 for the thirteenth time. 

The Spectaculo Interesse Festival has gradually become the largest international puppetry festival in the Czech Republic and one of the most important in Europe.  Thanks to the festival,top puppeteers from Austria, Belgium, Belarus, Brazil, Czech Republic, China, Finland, France, Italy, Israel, Japan, South Korea, Canada, Lithuania, Hungary, Germany, Netherlands, Poland,Portugal, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Taiwan,Ukraine, Great Britain have performed in Ostrava.