Spectacullo Interesse

Festival Spectaculo Interesse 2023

14. ročník mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse proběhne v termínu 1. – 6. října 2023. Přihlásit se můžete okamžitě.

Po dvou pandemických letech, které znemožnily konání festivalu v řádném termínu, se Spectaculo Interesse opět probouzí k životu. S ohledem na to, že v roce 2021 festival neproběhl, bude dramaturgická rada vybírat z inscenací, které vznikly v čase od předchozího ročníku, tedy od roku 2019.

Přihlášky, které jsme obdrželi v roce 2020 a 2021 považujeme za platné.

 

 


SPECTACULO INTERESSE 2023

The 14th edition of the Spectaculo Interesse International Puppetry Festival will take place from 1 to 6 October 2023. You can sign up immediately.

After two pandemic years that made it impossible to hold the festival on the proper dates, Spectaculo Interesse is coming back to life. In view of the fact that the 2021 festival did not take place, the dramaturgical board will select from the productions that have been created since the previous edition, that is, since 2019.

Applications received in 2020 and 2021 are considered valid.