Ruka jako loutka

Loutkářská dílna

Seznámení se základy loutkohereckého umění při vodění maňáska.

S vlastnoručně vyrobeným maňáskem hrají účastníci této dílny krátkou improvizovanou etudu svým vrstevníkům. Na začátku rozhýbeme prsty, dlaně a naučíme se vnímat svou ruku jako živou jednající postavu, následně loutku. Na vlastní kůži si tak vyzkoušíme loutkoherecké řemeslo. Metodami dramatické výchovy je v žácích podpořen jejich tvořivý potenciál a jsou seznamováni se základy loutkohereckého umění a učí se improvizovat a vystupovat před ostatními. Své výrobky si děti odnášejí domů.

 

Dílna rozvíjí: fantazii, komunikační dovednosti, improvizaci, estetické vnímání, spolupráci, pohybové dovednosti a učí se sebeprezentaci a rozvíjí se jejich vztah k práci a získávají zručnost při práci s materiálem.

 

9+, 4.- 7. třídy ZŠ

Maximální počet účastníků: 15 + pedagogové

AS Alternativní scéna
Alternativní scéna
90' Doba trvání
90 minut | bez přestávky
Najít v programu